Gépállapot vizsgálatok Állapotjavító beavatkozások Gépállapot figyelő rendszerek tervezése és telepítése Karbantartási rendszerfejlesztés
Rezgésvizsgálatok Helyszíni és padon végzett forgórész egyensúlyozás Karbantartási rendszerszervezés
Infrakamerás vizsgálatok Egytengelyűség-ellenőrzés és -beállítás Karbantartás minőségbiztosítása

Gépállapot vizsgálatok

Tevékenységünk alapját a gépállapot vizsgálatok képezik. A nemzetközi szakirodalom és sok éves tapasztalatunk egyaránt azt támasztja alá, hogy a megfelelően alkalmazott gépállapot vizsgálatok növelik a megbízhatóságot, javítják a termék minőségét és csökkentik előállítási költségeit.

 

Eddigi gyakorlatunk alapján vizsgálatainkat a következő célokra vették igénybe:

– beruházások átvételénél a vásárolt berendezések és a telepítési munkák minőségének ellenőrzésére, az induló állapot objektív dokumentálására,

– garanciális időszakban a berendezések hibáit előidéző okok megállapítására és objektív dokumentálására, – nagyjavítás, leállás előtt a berendezések állapotának felmérésére, a várható munkák volumenének tervezhetősége érdekében,

– nagyjavítás után a javítási munkák minősítésére, az esetleges hibák indulás előtti kiküszöbölése érdekében,

– az üzemfenntartási munkák korszerűsítésére rendszeres (havonkénti, negyedévenkénti) mérésekkel és minősítő jegyzőkönyvvel, hiba- jelentéssel,

– a berendezések üzemállapotának javítására a kenési, egytengelyűségi, kiegyensúlyozatlansági és egyéb hibák feltárásával és azonnali kiküszöbölésével.

Ilyen esetekre Mérnökirodánk az alábbi főbb területeken áll rendelkezésre:

 

Rezgésvizsgálatok

A rezgésvizsgálatokat kétcsatornás rezgéselemző készülékkel végezzük. Rögzítjük a berendezés rezgésállapotát tükröző jellemzőket (időjelek, spektrumok, kepstrumok, stb.). Ezeket a készülékkel a helyszínen, majd számítógépes feldolgozó programok segítségével irodánkban mélyebben elemezzük. Az elemzés eredményeit a Megrendelővel egyeztetett formátumú vizsgálati jelentésben rögzítjük.

A rezgéselemzés lehetőséget nyújt a mechanikai jellegű meghibásodások széles skálájának behatárolására. Rendszeres vizsgálatok esetén észlelhető a hiba kialakulása, azonnal lehetőséget biztosítva az esetleges beavatkozásra (utánállítás, rögzítés, kenés, stb.). Később, amennyiben a hiba a berendezés rendelkezésre állását befolyásolhatja, tervezett időpontban végrehajtható a javítás.

A fentieken túlmenően lehetőségünk van felfutás és leállás vizsgálatokkal a gyakori rezonanciás jelenségek észlelésére és csökkentésére.

Animációs módszerrel kimutathatók a berendezések kisfrekvenciás mozgási rendellenességei, melyeket a rossz rögzítés, alapozási hibák, deformációk okozhatnak.

 

Infrakamerás vizsgálatok

 

Az infrakamerás vizsgálatok során speciális, a hősugárzás megfigyelésére kialakított kamerával érzékeljük a tárgy felületéről érkező hőenergiát. A készülék képernyőjén a tárgy hő térképe jelenik meg. A feladatnak megfelelően analóg módon folyamatosan, vagy digitálisan, állóképeken a helyszínen rögzítjük a vizsgált tárgy hőképét. Ezeket a szükséges mélységig a készülékkel a helyszínen, majd számítógépes feldolgozó program segítségével irodánkban tovább elemezzük.
A módszer kiválóan alkalmazható villamos energia ellátó rendszerek melegedéssel járó hibáinak feltárására, illetve olyan esetekben, mikor a hőállapot jól jellemzi a gép, berendezés, épület, csővezeték, stb. műszaki állapotát (pl. hűtőházak, kazánok, kemencék). A vizsgált tárgy hőmérséklete -20°C és +2000°C közötti tartományban lehet.
Az elemzés eredményeit a Megrendelővel egyeztetett formátumú vizsgálati jelentésben rögzítjük, mely tartalmazza a vizsgált tárgy színes hőképét és valóságos képét, valamint a hőállapotot pontosan bemutató paramétereket is.
Az előzőekben leírt alapvető fontosságú vizsgálati módszerek mellett gépvizsgálati tevékenységünkben szükség szerint alkalmazunk még olyan egyszerűbb, kisebb felkészültséget igénylő eljárásokat és módszereket is, mint az ultrahangos szivárgásmérés, vagy a zajszint mérés, illetve speciális csapágyállapot-vizsgálatok, stb.